RUSEST
Trükitoodete disain
Trükireklaam on olnud ja jääb efektiivseks reklaamivormiks, mis veel kaua ei muutu. Me töötame välja ja toodame teie jaoks teile sobiliku ja meie poolt väljatöötatud korporatiivse disainiga logost kuni korrespondentsini. Kantseleitooted , visiitkaardid, prospektid, toodete bukletid või kuulutused?

Kuulutus – põhiline reklaamielement välisreklaamis massürituste korraldamisel.

Efektiivne võimalus kuulutada uuest tootest või teenusest. Info ajalehtede või ajakirjade lehtedel meelitab lugejaid ja muudab info meeldejäävamaks.

Üks kõige levinumatest ja populaarsematest trükitööstuse liikidest. Levinuim presentatsioonidel, näitustel, kontorites- sisaldavad infot ettevõte kohta.

Ettevõtte ajakirjad ja kataloogid

Perioodeilised ettevõtte trükiväljaanded. Esitlevad uusi tooteid ja teenuseid ja aitavad kaasa uute potentsiaalsete klientide meelitamisel.

Kvaliteetselt väljatöötatud ümbrise disain täiendab toodet. Pannes tähelepanu brändile, meelitab ümbris kliente ja suurendab oste.